Teksto dydis:
Vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena
Padėkite mums tobulėti ir teikti dar kokybiškesnes paslaugas skirdami savo 1,2% pajamų 1,2 proc. parama

Vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena

,,Atsimenu mūsų brangius ligonius. Visiems tebūna užtikrinta sveikatos priežiūra ir dvasinis palydėjimas. Melskimės už šiuos mūsų brolius ir seseris, jų šeimas, sveikatos priežiūros ir pastoracijos darbuotojus bei visus, kurie rūpinasi sergančiais.“ – popiežius Pranciškus.

     

Vasario 11- ąją minima Pasaulinė ligonių diena – popiežiaus Jono Pauliaus II pradėtas minėjimas skirtas tikintiesiems melstis už sergančius ligonius. Ši diena sutampa su Lurdo Dievo Motinos paminėjimu. Minėdami pasaulinę Ligonių dieną susimąstykime apie tai, kaip gyvename, kaip rūpinamės savo ir artimųjų sveikata, kaip reaguojame ligai palietus mus ar mūsų artimąjį, kaimyną, nepažįstamąjį? Būti šalia sergančio, kenčiančio žmogaus ne visuomet yra lengva, tačiau tai, kas nelengva mums gali tapti tikra ir geriausiu meilės įrodymu sergančiam ir kenčiančiam žmogui.

Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje Šv. Mišias aukojo Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijos klebonas Algimantas Gaidukevičius. Kartu meldėsi Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė, vicemeras Jonas Kietavičius, Onuškio seniūnė Zita Aniulienė. Meldėsi visi už ligonius ir tuos, kurie labai sunkiai dirba, kad palengvintų ligonių kančias.

Pasaulinę ligonių dieną pasirūpinkime sergančiaisiais. Pažvelkime su gailestingumu į visus, kurie kenčia kūnu, protu ar dvasia.