Ligoninėje lankėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius

Pacientai labai džiaugėsi, kai į palatas užėjo Direktorius Antanas Česnulevičius kartu su vyskupu ir klebonu, visiems linkėjo sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos.